Шкільні твори з української мови та літератури

My name is Marina, I’m 19 years old, I’m in 11th grade. I can’t say that I love going to school, but my study is pretty good. My favorite subjects are literature, chemistry, biology, and physics. Since childhood, I went to different circles. These are basketball, oriental dancing, gymnastics, hip — hop, volleyball, and swimming. But, unfortunately, I did not find myself in anything.

I am of medium height, I have light brown wavy hair and gray-blue eyes. I walk in the company, it consists of five girls, they are my classmates. From this company, I singled out one girl who became my best friend. And when I have problems, I tell her everything. She understands and supports me like no one else. In our free time from school, we walk on the street. When we go home after school, eat quickly, and sit down for lessons. Then we call each other to help each other with lessons. As soon as the lessons are over, we immediately rush to walk on the street.

I am a very cultured and sociable person. I just love to sleep, This is my favorite pastime. When I get up early, it makes me very angry. I am pleased to make new acquaintances with people. I communicate with both boys and girls. But there are more guys among my friends. It is easier for me to find a common language with them. I am a calm person by nature. I love listening to music and dreaming. I go to a chemistry tutor because I still decided that I want to become a pharmacist.

Sometimes sadness attacks me and I want to be alone with myself. I live in a great family. My mother is 45 years old, she works as a cashier in a store. And dad is 47 years old, he is a miner. I am not the only one in the family, I have an older sister. I can’t imagine my life without her. Our parents are very kind, but sometimes they can punish. The punishment is that we do not go outside for a week. And always on summer holidays, we go to the sea to rest. And after the sea we go to see grandmother in the village for two weeks. I honestly don’t like digging in the garden and looking after animals. The maximum is house animals: cats, dogs, hamsters, parrots.

ПЕРЕКЛАД

Мене звуть Марина, мені 19 років, я вчуся в 11 класі. Не можу сказати, що люблю ходити в школу, але вчуся непогано. Мої улюблені предмети — література, хімія, біологія і фізика. З дитинства ходив в різні гуртки. Це баскетбол, східні танці, гімнастика, хіп-хоп, волейбол, плавання. Але, на жаль, ні в чому не виявився.

Я середнього зросту, у мене світло-каштанові хвилясте волосся і сіро-блакитні очі. Ходжу в компанії, вона складається з п’яти дівчат, вони мої однокласники. З цієї компанії я виділив одну дівчину, яка стала моєю найкращою подругою. А коли виникають проблеми, я їй все розповідаю. Вона розуміє і підтримує мене, як ніхто інший. У вільний від школи час гуляємо по вулиці. Коли ми йдемо додому після школи, швидко їмо і сідаємо за уроки. Потім ми дзвонимо один одному, щоб допомогти один одному з уроками. Як тільки уроки закінчуються, відразу кидаємося гуляти по вулиці.

Я дуже культурний і товариська людина. Я просто люблю поспати, це моє улюблене заняття. Коли я встаю рано, це мене дуже злить. Мені приємно заводити нові знайомства з людьми. Спілкуюся і з хлопчиками, і з дівчатками. Але серед моїх друзів більше хлопців. З ними мені легше знайти спільну мову. Я по натурі спокійна людина. Я люблю слухати музику і мріяти. Ходжу до репетитора з хімії, тому що все-таки вирішила, що хочу стати фармацевтом.

Іноді на мене нападає смуток, і я хочу побути наодинці з собою. Я живу в чудовій родині. Мамі 45 років, вона працює касиром в магазині. А татові 47 років, він шахтар. Я не єдиний в сім’ї, у мене є старша сестра. Я не можу уявити своє життя без неї. Наші батьки дуже добрі, але іноді можуть покарати. Покарання — тиждень не виходимо на вулицю. І завжди на літні канікули їдемо відпочивати на море. А після моря їдемо до бабусі в село на два тижні. Я, чесно кажучи, не люблю копатися в саду і доглядати за тваринами. Максимум домашні тварини: кішки, собаки, хом’яки, папуги. 

Збільшити або зменшити шрифт тексту :

Як писати твір

Робота для вчителів української мови та літератури Твір (або твір міркування) – це висловлювання про причини якостей, ознак, подій. У роздумі обов’язково мають бути три частини: теза – чітко сформульоване основне твердження; докази, аргументи, що підтверджують висунуту тезу; і висновок, що випливає з доказів.

Вимоги що до написання власного висловлювання 

Для того щоб отримати високий бал за власне висловлювання, ви повинні:

повно й вичерпно ствердити або спростувати у своєму творі – роздумі думку, сформульовану в умові завдання;

— додержуватися будови тексту-роздуму (теза, аргументи, висновок); чітко викласти тезу, яку треба довести;

навести переконливі докази, які якнайкраще будуть аргументувати ваші міркування(докази повинні бути переконливими, і в роботі їх має бути не менше як два),необхідно проілюструвати свої думки посиланнями на приклади з художньої літератури ( обов’язково слід зазначити назву твору, проблему, порушену письменником, назвати художні образи, через які автор розкриває проблему, за можливості навести цитату з тексту), історичні факти або випадки з життя. Не слід переказувати змісту твору і всебічно характеризувати образ;

— сформулювати висновок, що випливає з аргументів;

писати конкретно, уникати просторого викладу міркувань, не підкріплених фактичним матеріалом;

уживати правильні граматичні конструкції, відповідну лексику. Домагатися грамотності, використовуючи лише ті речення, в правильності яких впевнені писати чітко на тутему, яка сформульована в завданні ( за висловлювання, написане на іншу, хоч іблизьку, тему, ви отримаєте нуль балів

Припустимо, що вам запропоновано написати твір-роздум на тему “У чому полягає людське щастя”. Пам’ятайте, що твір-роздум має специфічну будову, тому перш за все складіть план майбутнього твору:

1. Вступ (2 – 3 речення).

2. Теза ( стисло, чітко сформульована відповідь на запитання, яке , власне, лежить в основі будь-якої теми твору).

3. Аргументи ( не менше двох – вони, як правило, пропонуються в самому завданні по створенню власного висловлювання).

4. Висновки (4-5 речень).

Вступ до вашого твору – роздуму може бути такий:

Щастя… Скільки віків люди прагнули знайти його, мріяли про нього, шукали! Мабуть, стільки ж , скільки існує людство. У чому Жіоно, оте омріяне щастя? Даті формулюємо тезу:

Стародавні греки казали так: “Якщо не ти для себе, то хто ж? Але якщо ти тільки для себе, то навіщо ж ти?” Переконана, що тільки в гармонійному поєднанні духовного й матеріального можна повною мірою насолоджуватися життям і відчувати себе щасливим. Як не погодитися з виведеною формулою людського щастя і втілено її у високохудожню форму поетом-філософом М.Рильським:

У щастя людського є рівних два крила:

Троянди й виноград, красиве і корисне.

Сформулювавши тезу, ми повинні аргументувати її посиланням на приклади з художньої літератури( причому слід вказати проблему, порушену письменником, назвати твір і художнійобраз, через який проблему розкрито, за можливості навести цитату), історичні факти або випадки з життя.

Прикладом може слугувати образ Пузиря з комедії І.Карпенка-Карого “Хазяїн”. На мій погляд, Терентія Гавриловича Пузиря на вряд чи можна вважати щасливою людиною. Він хоч і багатий, навіть дуже, проте через власну жадібність перебуває в стані постійного дискомфорту. Йому до шкулять глузування Злотницького, докори дружини й доньки. Автор порівнює хазяїна з безводною хмарою, яку вітер пронесе над рідною землею, і жодноїкраплини живодайного дощу не проронить вона на землю.

Ніхто, навіть рідні Пузиреві люди, не оцінять його кревний труд і не згадають про нього добрим словом.

По-друге, життя О. Довженка слугує нам взірцем щастя людини. Він бачив своє щастя у творчому горінні. Таке признання зробив митець у своїй лебединій пісні кіноповісті “Зачарована Десна”.

У моєму віці природно пов’язуватищастя з коханням, з його бурхливими припливами і відпливами пристрастей. Малечому так часто буває нещасливим? Мені здасться, що тільки тоді можна бути щасливим, коли повністю віддаєш себе коханій людині. Адже егоїстичне ставлення до любові, прагнення лише особистої насолоди руйнує її. Тепер висновок.

Отже, у кожної людини своєрозуміння щастя. Але та щасливіша, яка сама щаслива і ділиться ним із іншими.

2. Твір на тему “Багатством живиться лише тіло. А душу звеселяє споріднена праця” Я згодна здумкою про те. що тіло живиться багатством, а душу звеселяє споріднена праця.

По-перше, матеріальна забезпеченість не є тим фактором, який сприяє духовному розвиткові. Гроші можуть задовольняти лише фізіологічні потреби. По-друге, саме “праця для душі” допомагає особистості відчувати себе справді щасливою. Наші пращури еволюціонували лише тому, що постійно докладали зусилля для розвитку якфізичного, так і матеріального. Праця нас “охрестила на Людину”.

Підтвердженням моїх слів є твір Г. С. Сковороди “Бджола та Шершень”. У байці автор піднімає проблему”сродної праці”. В алегоричній формі показує, що людина буде щасливоюдуховно, яка працює чесно, виконуючи свою улюблену роботу. Іншим прикладом, щопідтверджує висловлену мною думку, є події, які мали місце в історії людства.”Золота лихоманка” охопила весь світ у 19 столітті й була саме тимфактором, що не дала більшості відкрити душу для радості та звільнити серце віджахливого матеріального полону. Мільйони людей грабували, вбивали лише длятого, щоб отримати багато грошей. Вони не замислювалися над тим, що матеріальнезадовольнить мізерні фізіологічні потреби, а не забезпечить спокійне тажиттєрадісне існування. Ці люди не мали улюбленої справи. Вони втрачали тедуховне, що могли б забезпечити чесною працею, якби захотіли.

Отже,усе вище сказане є незаперечним доказом того, що людське тіло живе коштомматеріального. Душа ж радіє тоді, коли особистість займається улюбленоюсправою, а не знаходиться в грошовому полоні.

Критерії оцінювання

Критерії

Зміст компонента

Композиційне оформлення та словесний вияв

1. Теза

Учень чітко формулює тезу висловлення, тобто висловлюється в один з таких способів:

-підтримує висловлене;

— спростовує висловлене;

-погоджується 3 висловленням, доповнює, розвиває свою думку;

Теза передує аргументам. Учень може використати мовні конструкції на зразок “Я вважаю”. “На мою думку…”. “Я підтримую…”, “Уважаю…”. “Я погоджуюся….”, “Мені здається…”. “Переконаний…”, “Я не підтримую…”. “Я хочу спростувати…”. “Я не погоджуюся…”, “Хочу піддати сумніву…”, “Як на мене, то…”, “3 одного боку…, а з іншого…” тощо.

2. Аргументи

Учень наводить принаймні два доречних докази, підстави для обґрунтування, підтвердження висловленої тези, які пов’язують ЇЇ 3 прикладом.

Аргументи передують прикладам. Учень може використовувати мовні конструкції на зразок “тому що”, “це доводить”, “підтвердженням цього є”, “це засвідчує”, “свідченням цього є”. “Доказом цього може бути” тощо

З. А .Приклад із літератури чи інших видів мистецтва

Учень наводить принаймні один доречний приклад із літератури або інших видів мистецтва. Указана проблема, порушена у творі, художній образ, через який проблема розкрита, назва й автор твору, може бути наведена цитата з твору.

Учень може використовувати мовні конструкції на зразок “наприклад”, “прикладом може слугувати…”, “яскравим прикладом цього може слугувати…”, “не можна не згадати…” тощо.

3. Б.Приклад, що є

історичним фактом або випадком із життя

Учень наводить принаймні один доречний приклад або з історії, або з суспільного життя, або власного життя.

Учень може використовувати мовні конструкції на зразок “наприклад”,”прикладом може слугувати…”, “яскравим прикладом цього може слугувати…”, “не можна не згадати…” тощо.

4. Логічність і

послідовність

У роботі відсутні порушення причиново – наслідкових зв’язків.

Учень структурує роботу за абзацами. Використовує мовні кліше, слова-скріпки. що оформлюють текст, на зразок “по-перше”, “по-друге”, “з цього випливає”, “як було зазначено”, “повертаючись до думки”, “як можна побачити” тощо.

5.Висновок

Висновок відповідає тезі, висловленої учнем (її перефразовано ), й органічно випливає з аргументів і прикладів

Учень використовує мовні конструкції на зразок “отже”, “таким чином”, “можна зробити висновок”, “висновком може слугувати” тощо.

Всі ДПА та Відповіді — скачати

ВІДПОВІДІ до ДПА біологія 9 клас 2014. Відповіді на запитання та завдання до збірника завдань ДПА біологія 9 клас 2014 — дивитись та скачати

Відповіді до ДПА основи правознавства 9 клас. Відповіді до збірника завдань для ДПА з правознавства 9 клас 2014  — дивитись та скачати


ВІДПОВІДІ до ДПА математика 9 клас 2014. Розв’язання до збірника завдань для ДПА математика 9 клас 2014   — дивитись та скачати

ВІДПОВІДІ до ДПА географія 9 клас 2014. Відповіді на запитання та завдання державна підсумкова атестація з біологіі 9 клас 2014 — дивитись та скачати

Збірник завдань для ДПА з англійської мови 9 клас, ДПА англійська мова 2014
— дивитись та скачати

ВІДПОВІДІ до збірника завдань для ДПА з англійської мови 9 клас ДПА 2014. Розв’язки англійська мова 9 ДПА 2014 — дивитись та скачатиРік видання: 2014
Мова: Українська

Завантажити : Нажимай
Назва : збірник завдань для ДПА з географії
Рік видання: 2014
Мова: Українська
Завантажити : Нажимай


Назва: Збірник диктантів для ДПА з української мови 9 клас (2014 рік)
Автор(и): О.М. Авраменко
Рік видання: 2014
Мова: Українська
Видавництво: Центр навчально-методичної літератури
Кількість сторінок: 82
Формат: pdf

Завантажити : Нажимай
Рік видання: 2014
Мова: Українська

ДПА 2014 Біологія —  Скачати

Список творів на ЗНО 2021

1. Пісні Марусі Чурай. «Віють вітри»«Засвіт встали козаченьки»

2. Історичні пісні. «Ой Морозе, Морозенку»«Чи не той то Хміль»

3. Балада «Ой летіла стріла»

4. «Дума про Марусю Богуславку»Балада «Бондарівна»

5. «Повість минулих літ» (уривки про заснування Києва, про помсту княгині Ольги)

6. «Слово про похід Ігорів»

7. Григорій Сковорода. «De libertate», «Всякому місту – звичай і права», «Бджола та Шершень», афоризми

8. Іван Котляревський. «Енеїда»«Наталка Полтавка»

9. Григорій Квітка-Основ’яненко«Маруся»

10. Тарас Шевченко. «Катерина», «Гайдамаки»«Кавказ»«Сон» («У всякого своя доля»),

«І мертвим, і живим, і ненарожденним…», «Заповіт»,

11. Пантелеймон Куліш. «Чорна рада» 

12. Іван Нечуй-Левицький«Кайдашева сім’я»

13. Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

14. Іван Карпенко-Карий  “Мартин Боруля”

15. Іван Франко. «Гімн», «Чого являєшся мені у сні», «Мойсей»

16. Михайло Коцюбинський. «Тіні забутих предків», «Intermezzo»

17. Ольга Кобилянська. «Земля»

18. Леся Українка. «Contra spem spero!», «Лісова пісня»

19. Микола Вороний«Блакитна Панна»

20. Олександр Олесь. «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..»

21. Павло Тичина. «О панно Інно», «Пам’яті тридцяти», «Ви знаєте, як липа шелестить…»

22. Максим Рильський «Молюсь і вірю…»

23. Микола Зеров. «Київ — традиція»

24. Микола Хвильовий«Я (Романтика)»

25. Юрій Яновський. «Дитинство»

26. Володимир Сосюра. «Любіть Україну»

27. Валер’ян Підмогильний. «Місто»

28. Остап Вишня«Моя автобіографія»,  «Сом»

29. Микола Куліш. «Мина Мазайло»

30. Богдан-Ігор Антонич. «Різдво»

31. Олександр Довженко«Україна в огні»«Зачарована Десна»

32. Андрій Малишко. «Пісня про рушник»

33. Василь Симоненко «Ти знаєш,що ти — людина…»,«Задивляюсь у твої зіниці…»

34. Олесь Гончар. «Залізний острів»

35. Григір Тютюнник«Три зозулі з поклоном»

36. Василь Стус. «Як добре те, що смерті не боюсь я», «О земле втрачена, явися!..»

37. Іван Драч. «Балада про соняшник»

38. Ліна Костенко. «Страшні слова, коли вони мовчать», «Українське альфреско», «Маруся Чурай»

39. Іван Багряний. «Тигролови»

40. Євген Маланюк. «Стилет чи стилос?»

Про сайт

Uatvory —  це сайт, створений з метою спрощення навчання учням. На ньому ви знайдете безліч цікавих,оригінальних авторських творів, які завжди допоможуть вам у навчанні. Також у нас є велика кількість біографій українських та зарубіжних письменників,віршів,цитат та багато іншого. 

«Uatvory — з нами простіше!»

Якщо хочете підтримати ресурс присилайте кошти сюди — U329485206041

Твір з англійської: About myself/Про мене

Збільшити або зменшити шрифт тексту :

My name is Marina, I’m 19 years old, I’m in 11th grade. I can’t say that I love going to school, but my study is pretty good. My favorite subjects are literature, chemistry, biology, and physics. Since childhood, I went to different circles. These are basketball, oriental dancing, gymnastics, hip — hop, volleyball, and swimming. But, unfortunately, I did not find myself in anything.

I am of medium height, I have light brown wavy hair and gray-blue eyes. I walk in the company, it consists of five girls, they are my classmates. From this company, I singled out one girl who became my best friend. And when I have problems, I tell her everything. She understands and supports me like no one else. In our free time from school, we walk on the street. When we go home after school, eat quickly, and sit down for lessons. Then we call each other to help each other with lessons. As soon as the lessons are over, we immediately rush to walk on the street.

I am a very cultured and sociable person. I just love to sleep, This is my favorite pastime. When I get up early, it makes me very angry. I am pleased to make new acquaintances with people. I communicate with both boys and girls. But there are more guys among my friends. It is easier for me to find a common language with them. I am a calm person by nature. I love listening to music and dreaming. I go to a chemistry tutor because I still decided that I want to become a pharmacist.

Sometimes sadness attacks me and I want to be alone with myself. I live in a great family. My mother is 45 years old, she works as a cashier in a store. And dad is 47 years old, he is a miner. I am not the only one in the family, I have an older sister. I can’t imagine my life without her. Our parents are very kind, but sometimes they can punish. The punishment is that we do not go outside for a week. And always on summer holidays, we go to the sea to rest. And after the sea we go to see grandmother in the village for two weeks. I honestly don’t like digging in the garden and looking after animals. The maximum is house animals: cats, dogs, hamsters, parrots.

ПЕРЕКЛАД

Мене звуть Марина, мені 19 років, я вчуся в 11 класі. Не можу сказати, що люблю ходити в школу, але вчуся непогано. Мої улюблені предмети — література, хімія, біологія і фізика. З дитинства ходив в різні гуртки. Це баскетбол, східні танці, гімнастика, хіп-хоп, волейбол, плавання. Але, на жаль, ні в чому не виявився.

Я середнього зросту, у мене світло-каштанові хвилясте волосся і сіро-блакитні очі. Ходжу в компанії, вона складається з п’яти дівчат, вони мої однокласники. З цієї компанії я виділив одну дівчину, яка стала моєю найкращою подругою. А коли виникають проблеми, я їй все розповідаю. Вона розуміє і підтримує мене, як ніхто інший. У вільний від школи час гуляємо по вулиці. Коли ми йдемо додому після школи, швидко їмо і сідаємо за уроки. Потім ми дзвонимо один одному, щоб допомогти один одному з уроками. Як тільки уроки закінчуються, відразу кидаємося гуляти по вулиці.

Я дуже культурний і товариська людина. Я просто люблю поспати, це моє улюблене заняття. Коли я встаю рано, це мене дуже злить. Мені приємно заводити нові знайомства з людьми. Спілкуюся і з хлопчиками, і з дівчатками. Але серед моїх друзів більше хлопців. З ними мені легше знайти спільну мову. Я по натурі спокійна людина. Я люблю слухати музику і мріяти. Ходжу до репетитора з хімії, тому що все-таки вирішила, що хочу стати фармацевтом.

Іноді на мене нападає смуток, і я хочу побути наодинці з собою. Я живу в чудовій родині. Мамі 45 років, вона працює касиром в магазині. А татові 47 років, він шахтар. Я не єдиний в сім’ї, у мене є старша сестра. Я не можу уявити своє життя без неї. Наші батьки дуже добрі, але іноді можуть покарати. Покарання — тиждень не виходимо на вулицю. І завжди на літні канікули їдемо відпочивати на море. А після моря їдемо до бабусі в село на два тижні. Я, чесно кажучи, не люблю копатися в саду і доглядати за тваринами. Максимум домашні тварини: кішки, собаки, хом’яки, папуги. 

Як писати диктант

Із приводу того, як слухати, думаю, нічого нового Вам не скажу:

1. Перший раз слухати кількість фраз, що повторюються елементи, з якого щабля починається й закінчується кожна фраза.
2. Далі слухати вже більш детально – уважно ставитися до пауз (це те, про що Ви говорили; паузи потрібно спеціально слухати).

Є маленькі хитрості – це не зовсім чесно, але на іспиті може допомогти: коли вже дозволять записувати, спочатку записати останню фразу, поки Ви її точно помнете. Деякі люди з кожним прослуховуванням зосереджують на якійсь одній фразі, але це поганий шлях, на мій погляд.

Ну й, звичайно, практика в більших кількостях. Зараз на торрентах можна скачати кілька збірників з диктантами – там mp3 і нотний запис. Отож – по парі диктантів на сон прийдешній щодня або кілька разів у тиждень.
У свій час, коли ще не було таких посібників, для мене подруга записувала диктанти зі збірника на аудіокасету. Так я їхнього будинку пачками писала.

Із приводу запам’ятовування мелодій – на мій погляд, якщо Вам важко запам’ятати інструктивну мелодію, це зовсім нормально. Але потрібно тренувати пам’ять – тренуватися практично на будь-якій музиці, що Ви чуєте.

травня 2015

Ім’я Антона Лотоцького, відомого українського громадського діяча, учасника національновизвольних змагань 1914–1920 років, активного члена Пресової Кватири Українських Січових Стрільців, учителя Рогатинської приватної гімназії, талановитого дитячого письменника і видавця, набуло заслуженої популярності ще в 20–30 роках минулого століття, а відтак – уже за часів незалежності України. І все ж наше суспільство перед ним, насамперед як письменником, у великому боргу.

Народився Антін Лотоцький 13 січня 1881 р. у селі Вільхівець – тепер Бережанського району на Тернопільщині – в сім’ї галицького педагога і письменника Льва Лотоцького (1850–1926). У домі Лотоцьких панувала творча атмосфера, витав справжній український патріотичний дух, і це, безперечно, вплинуло на світогляд хлопчика. Ще з дитячих років у нього сформувалася справжня любов до України, її історії, до свого на той час поневоленого народу. Дуже рано в Антона проявився літературний талант, і він змалку вже писав казки, оповідання, віршував. Письменницький дар викристалізувався у Бережанській гімназії та у Львівському університеті, де А. Лотоцький навчався на філософському факультеті. Історичну тему його літературній творчості прищепив видатний український історик Михайло Грушевський, який читав в університеті лекції. Неабияку роль у творчості письменника відіграла його тісна співпраця з газетою «Діло».

Ще за студентських років А. Лотоцького вийшли з друку його перші літературні твори: «Цвіти з поля» (1907), «Ведмедівська попівна» (1909), видані Товариством «Просвіта», історична повість з часів Хмельниччини «Триліси» (1910). У цих творах чітко проявилося життєве кредо молодого письменника: розповідати дітям про події героїчної і складної історії українського народу, виховувати в них любов до рідного краю.

Як відомо, на початку 900х років ХХ ст. у Галичині активно створювали українські гімназії. У 1909 році відчиняють двері для своїх вихованців приватні гімназії в Рогатині, Городенці й інших містечках краю.

У 1911 році вчителями Рогатинської гімназії почали працювати друзі – письменник Антін Лотоцький та письменник, журналіст і політичний діяч Микола Венґжин, відомий у літературі як Микола Угрин-Безгрішний (1883–1960). Вимогливі педагоги, вони давали учням глибокі і всебічні знання, виховували правдивих патріотів України. Життя Рогатинської гімназії проходило надзвичайно цікаво – тодішні українські гімназії були справжніми національними школами.

У 1912/13 навчальному році учні другого класу гімназії за безпосередньою участю Антона Лотоцького заснували своє Товариство «Молода Січ». «Січі» поширилися в Галичині й Буковині і стали основою для творення формації Українських Січових Стрільців. Молоді «січовики» ставили перед собою такі завдання: поволі, але совісно ознайомитися з історією України, з українською літературою від найдавніших часів; домагатися фізичного вдосконалення так званими «прогульками» (туристичними походами), військовими вправами; прикрашати класи портретами українських письменників, світлинами зі всієї України й малюнками українських і чужих митців тощо.

Ще в 1911 році за ініціативою українського громадського діяча і письменниці Христини Алчевської в Рогатинській гімназії розпочав навчання перший син козацьких земель Семен Плевако; наступного року сюди приїхало ще три юнаки з Наддніпрянщини: Іван Гаврилко (брат скульптора Михайла Гаврилка), Дем’ян Денисенко та Грицько Цимбал. Повна відсутність українських середніх шкіл у межах царської Росії змушувала свідомих українців посилати своїх дітей для навчання рідною мовою в далеку Галичину.

Рогатинська «Молода Січ» ревно дотримувалася козацьких звичаїв: свою старшину обирали самі учні терміном на два місяці; щоб запам’ятати українських гетьманів, кожен новообраний гетьман почергово отримував історичне ім’я. «Січ» була поділена на два курені, де мали провід курінні отамани.

Наступного, 1913–14 навчального року, гімназійна «Молода Січ» значно поширилася. Створено було такі молодосічівські організації: «Молода Січ» ім. Івана Богуна – 3В клас; «Молода Січ» ім. гетьмана Івана Мазепи – 3А клас; «Молода Січ» ім. кошового Костя Гордієнка – 2А клас; «Молода Січ» ім. кошового Івана Сірка – 2Б клас; «Молода Січ» ім. гетьмана Богдана Хмельницького – 2В клас. 7 Працюючи в Рогатинській гімназії, Антін Лотоцький постійно займався літературною творчістю. У «Звідомленні» дирекції Рогатинської гімназії за 1913/14 навчальний рік він опублікував дослідження «Тарас Шевченко в німецьких перекладах», яке і досі не втратило своєї вартості.

У серпні 1914 року вибухла світова війна. Коли виникло питання про формування національної військової частини – леґіону Українських Січових Стрільців, зголосилися майже всі учні і педагоги Рогатинської гімназії. Директор гімназії Михайло Галущинський став першим командувачем леґіону, докладав чимало зусиль, щоб у складних воєнних обставинах, при шаленому спротиві польських шовіністичних кіл, реалізувалася стрілецька ідея. Старшинами усусусів стали й два нерозлучні приятелі – Антін Лотоцький та Микола Венґжин (Угрин-Безгрішний).

Микола Угрин-Безгрішний ще під час перебування частин Українських Січових Стрільців на Закарпатті восени 1914 року був ініціатором створення ідеологічного і культурнопросвітнього відділу леґіону під назвою «Пресова Кватира». До праці в «Пресовій Кватирі» було залучено кращі творчі сили стрілецького братства – молодих юнаків, які згодом стали видатними діячами української культури: художників Юліяна Буцманюка, Осипа Куриласа, Юліяна Назарака, Льва Ґеца, молодих письменників та публіцистів Осипа Назарука, Романа Купчинського, Левка Лепкого, Василя Кучабського, Юрія Шкрумеляка, Василя Бобинського, Андрія Баб’юка (Мирослава Ірчана), Миколу Голубця та інших.

Гідне місце серед діячів «Пресової Кватири» леґіону Українських Січових Стрільців зайняв Антін Лотоцький. Під різними псевдонімами (ТотоДолото, Самособою не Руданський) він поміщав свої твори майже у всіх виданнях «Пресової Кватири»; разом з М. Угрином-Безгрішним редаґував стрілецькі часописи «Вісник «Пресової Кватири» УСС», «Само пал», «Червона Калина», багато праці вкладав у підготову часопису «Самохотник». 9

У селі Пісочному біля Миколаєва над Дністром у 1916 році А. Лотоцький написав вірш «Гімн коша», до якого створив музику Антон Баландюк, і який стає улюбленою піснею кадри (Великий співаник «Червоної Калини» за ред. З. Лиська. – Львів: Видавнича кооператива «Червона Калина», 1937):

За сімома десь горами,

За сімома десь ріками,

Кажуть, є тут божий рай,

Та вір, брате, поза нами,

За січовими стрільцями,

Ніде раю не шукай.

Бо немає лучче,

Бо немає краще,

Як у нашому коші:

Тут гармат не чути,

Тут не свищуть кулі,

Тут безпечні ми усі!

Військові події, польськоукраїнська війна 1918–1919 років не давали змоги А. Лотоцькому займатися улюбленою справою. У Рогатинську гімназію він повернувся лише в 1922/23 навчальному році. У грудні 1922 року, як згадує М. Угрин-Безгрішний, А. Лотоцький написав дотепну збірку віршівхарактеристик на деяких своїх товаришів. Збірка передавалася з рук у руки і в прикрих умовах польської окупації у Галичині була всім розрадою. Деякі з цих віршів були надруковані в тогочасній гумористичній пресі. Глибокий знавець давньої української літератури А. Лотоцький назвав свою збірку на зразок збірника українського середньовіччя – «Золота ціп» («Золотий ланцюг»). Під час праці Антона Лотоцького в Рогатині у 20–30 роках минулого століття зпід його пера вийшли такі твори: «Смертне зілля» (1921), «Наїзд обрів» (1923), «Три побратими» (1934), «Було колись на Україні» (1934), «Козак Байда» і «Роксоляна» (1936), «Отрок князя Романа» (1937), «Княжа слава» (1939) і ще багато інших, головно дитячих творів.

Велика заслуга Антона Лотоцького полягає також у тім, що він разом із Миколою Угрином-Безгрішним заснував і впродовж 1923–1924 рр. видавав журнал «Рогатинець». На той час це була незвичайна подія: повітове містечко мало свій друкований часопис з ориґінальним неповторним обличчям. Обидва побратими у співавторстві під псевдонімом МУБАЛ (початкові літери імен та прізвищ письменників) на сторінках журналу надрукували чимало цінних літературних творів. Вони ж – А. Лотоцький та М. Угрин-Безгрішний – заснували в Рогатині два видавництва: «Журавлі» для дорослих і «Сині дзвіночки» для дітей.

Творчо і плідно А. Лотоцький співпрацював із львівським дитячим часописом «Світ дитини» – юні читачі з любов’ю називали його «Наш Світик». І в тому закладено було глибокий духовний смисл, адже видання своїми творами і справді просвітлювало душі українських дітей. На жаль, часопису такого рівня і популярності нема в сучасній Україні.

Жоден річник журналу не обходився без цікавих віршів, оповідань, драматичних сценок, які належали перу А. Лотоцького. Часом в одному числі часопису друкувалося і кілька його творів, підписаних то власним прізвищем, то псевдонімами: «Я. Вільшенко», «Вуйко Тонцьо», «Я. Вко», «ТотоДолото». Наші сучасні видавці українських дитячих часописів, українські письменники багато дечого б навчилися, якби проаналізували часопис «Світ дитини». Він, наприклад, започаткував курс англійської мови для дітей під рубрикою «Всі вчимося англійської мови». Своєю методикою навчання, різними оповідками ведучий рубрики (Антін Лотоцький) міг повною мірою зацікавити своїх маленьких учнівзаочників, які з нетерпінням чекали на кожен черговий номер часопису. Для популярного ознайомлення з життєписами діячів української культури Антін Лотоцький друкував у часописі «Казки дідуся Тараса»: зав’язував цікавий казковий сюжет, вплітав до нього біографію українського письменника чи артиста, а учасники такої бесіди з дідусем Тарасом, діточки, самі доповнювали його своїми знаннями. Таким робом описано біографії Тараса Шевченка, Юрія Федьковича, Андрія Чайковського, Олекси Новаківського, свого командира, генерала Української Галицької Армії Мирона Тарнавського, якого автор називає лицарем без тіні і без плями, та багатьохбагатьох інших. 11

Сучасна школа стикається з проблемою практично повної відсутності невеличких сценічних картинок для вистав на сцені силами школярів. А от лише в одному річнику «Світу дитини» (приміром, за 1935 рік) було опубліковано аж п’ять сценічних картинок А. Лотоцького.

А. Лотоцький, як знавець багатьох чужих мов, знайомив українських дітей із кращими зразками світового письменства. У річнику часопису 1937 року він надрукував розповідь про відомого італійського письменника Едмондо де Амічіса, у власному переказі подав його оповідання «Мулярчук» із збірки «Серце» та оповідання «Хлоп’яче місто».

Цікавими для читача є оповідання Антона Лотоцького про Оленку Кекропульос (1935) – героїню грецького народу, котра загинула за свободу і демократію своєї вітчизни, оповідання про Корнелію – матір Гракхів під назвою «Мамині дорогоцінності» (1937), «Від сільського наймита до міністра» (1938) – про життя Джеймса Мак Донельда, прем’єрміністра Великобританії і віцекороля Австралії.

Антін Лотоцький надрукував цикл краєзнавчих оповідань під загальною назвою «Славко на мандрівках». Підліток вибирається в мандрівку – знайомиться з селами і містами, культурою та пам’ятками рідного краю. Маршрути його мандрівок проходять через сучасні Львівську, ІваноФранківську, Тернопільську області, Закарпаття. Прочитавши такі оповідання, дитина пізнає свій край, полюбить його.

Але чи не найбільше зробив А. Лотоцький для розвитку українського історичного оповідання. Він створив чимало художніх оповідей для дітей про наше героїчне минуле, зокрема про стрілецтво. У 1934 році у видавництві «Світ дитини» з’явилися чотири томики «Історії України для дітей», що охопили період від найдавніших часів до початку першої світової війни. У 1938 році письменник повертається до цієї праці: дописує кілька розділів і друкує їх у часописі «Світ дитини» під псевдонімом «Малий історик». Двічі (у 1966, 1978 роках) названа праця А. Лотоцького побачила світ у видавничій спілці «Тризуб» (Вінніпеґ) і далі в діаспорі використовується як підручник для дітей шкільного віку. Жаль тільки, що книжка виходила без останніх розділів, які автор додав у 1938 році, і на її обкладинці не зазначено прізвища Антона Лотоцького.

Наприкінці 1990 року заходами Львівської організації Товариства української мови ім. Т. Шевченка «Просвіта» та видавничого центру «Фенікс» у Львові «Історія …» А. Лотоцького побачила світ і на рідній землі. Думається, що цей твір із передмовою відомого дослідника української культури Григорія Дем’яна, вперше виданий у повному обсязі, буде настільною книжкою кожної української дитини.

***

У фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України зберігається майже п’ятдесят книжок А. Лотоцького. У 30х роках минулого століття окремими книжками вийшли такі його історичні оповідання та повісті з рідної та світової історії: «Відкриття Канади» (за Шарлем Гійомом, 1932), «На світанку. Легендарні оповідання про початки Києва» (1935), «Роксоляна. Історичне оповідання» (1937), «Від Ля Пляти по Анди. Землеписне оповідання» (1938), «Колосся Божої матері. Марійські легенди» (1938), «Княжа Галиця. Легендарне оповідання про початки Галича» (1936). Над оформленням творів А. Лотоцького працювали ще молоді, але дуже талановиті українські художники, слава про яких згодом лунатиме далеко поза межами України. Так, «Козака Байду» (1936) оформив Яків Гніздовський (1915–1985) – митець, творчість якого відома в цілому світі. Низку творів А. Лотоцького ілюстрували такі талановиті художникиграфіки, як Михайло Фартух, Петро Андрусів, Леонід Перфецький.

І ще одна цікава деталь. У 1933 році Грекокатолицька митрополича консисторія у Львові підібрала і схвалила так звану «Зразкову парохіяльну бібліотеку», куди ввійшли твори, рекомендовані для виховання українських діток (всього сорок чотири твори, п’ятдесят ошатних книжечок). До цієї бібліотеки увійшло дев’ять ориґінальних творів А. Лотоцького: «Ведмедівська попівна», «Вільгельм Тель», «Відкриття Канади», «Життя Езопа», «Історичні оповідання», «Пастушок з Лазарету», «Перша проща», «Покотигорошок», «Історія України» в чотирьох випусках та переклад оповідань італійського письменника Амічіса «Малі герої». Бібліотека поширювалася не тільки в Галичині, її мали змогу отримати українські діти, що мешкали в країнах Європи, в Америці і в Канаді.

У 1936 році Микола Угрин-Безгрішний та Антін Лотоцький накладом рогатинського видавництва «Сині дзвіночки» видали «Коротку граматику української літературної мови». У фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України зберігається примірник з дарчим підписом меценатові української культури митрополитові Андреєві Шептицькому: «Їх Ексцеленції Митрополитові графу Андреєві Шептицькому з усусуським, синівським поклоном. Рогатин, 11.ІІ.1937. Микола Угрин-Безгрішний». Основне завдання авторів цієї книги – дати сучасну і доступну для народу українську граматику. У передмові читаємо: «Маємо на увазі виключно літературну мову. Не признаємо в ній анархії, тільки тверді закони». Автори підкреслюють, що їх видання не призначене спеціально для школи, а радше для приватного вжитку, позаяк сумні обставини буття українців у Галичині не дають можливості охопити навчанням у рідній школі всіх. І ще один висновок, у справедливості якого немає жодного сумніву: «Незнання літературної мови свідчить про недостачу освіти й національного виховання одиниці». Чи не актуально це й сьогодні? Книжка М. Угрина-Безгрішного і А. Лотоцького вигідно відрізняється від будьяких наших сучасних граматик – у її основу покладено інші засадничі принципи ілюстрування граматичних правил: приклади взято не з мови газет, а з творів письменниківкласиків, з народної мови. На увагу заслуговують розділи «Дещо про ясність, чистоту й бездоганність в говоренні й писанні», «Словничок поганих висловів», «Чужі, непотрібні слова в українській мові».

Напередодні Другої світової війни Антін Лотоцький написав свій найпопулярніший твір – книжку історичних оповідань «Княжа слава». Окремі оповідання з неї друкувалися у галицькій періодиці, але вперше вона побачила світ аж 1942 року – під час німецької окупації, в єдиному дозволеному німецькою владою «Українському видавництві» (Краків – Львів). Її перевидання у Львові масовим накладом 1991 року – значне явище сучасної видавничої справи для дітей.

У період перших совєтів і німецької окупації А. Лотоцький жив і працював у Рогатині, викладав у школі, але то були тривожні для нього роки. Спершу чекав арешту енкаведистами, згодом мав неприємності від ґестапо за співпрацю з М. Угрином-Безгрішним і видання української газети «Українське слово». Трапилося так, що А. Лотоцький перед наближенням фронту у 1944 р. не виїхав на Захід, як це вчинив М. Угрин-Безгрішний. Він поселився у Львові, сім’ї в нього не було, то ж замешкав в інтернаті для старих. Це був невеличкий одноповерховий будинок на вулиці Олександра Невського (тепер Митрополита Андрея Шептицького), на місці якого тепер височіє Львівський обласний відділ соціального забезпечення. У квітні 1946 року за сприяння письменників Ірини Вільде і Петра Козланюка, А. Лотоцького прийняли у члени Спілки радянських письменників України. У тому ж таки 1946 році, за радянських часів, перевидано лише один літературний твір Антона Лотоцького, казку «Котигорошок»…

Життя А. Лотоцького у будинку для старих було гірким і тривожним, він часто хворів, до того ж голодував. Залишилися розповіді очевидців, які бачили письменника біля оперного театру, коли він просив милостиню. І все ж пера не кидав, творчо працював, почав готувати матеріал до українських читанок, але вже більше ніхто не друкував його творів, хоча тоді ж часопис «Радянський Львів» (тепер «Дзвін») публікував слабенькі в художньому розумінні опуси інших, відданих радянській владі, письменників.

Стан здоров’я письменника погіршувався. Він ліг до лікарні, що на вулиці Пушкіна, 45 (тепер 5та міська клінічна лікарня), і 28 травня 1949 року його не стало.

Ховали письменника Антона Лотоцького 30 травня 1949 року прямо з лікарняного моргу. На похорон прибула тільки купка людей. За спогадами Ростислава Братуня, виступили Ірина Вільде, Петро Козланюк. Маленький горбочок землі на п’ятдесят першому полі Личаківського цвинтаря став останнім пристанищем великого дитячого письменника України.

Вірші і твори

— Скажи мені, Бджоло, чого ти така дурна? Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не стільки тобі самій, як людям корисні, а тобі часто і шкодять, приносячи замість нагороди смерть; одначе не перестаєш через дурість свою збирати мед. Багато у вас голів, але всі безмозкі. Видно, що ви без пуття закохані в мед.
— Ти поважний дурень, пане раднику,— відповіла Бджола.— Мед любить їсти й ведмідь, а Шершень теж не проти того. І ми могли б по-злодійському добувати, як часом наша братія й робить, коли б ми лише їсти любили. Але нам незрівнянно більша радість збирати мед, аніж його споживати. До сього ми народжені і будемо такі, доки не помремо. А без сього жити, навіть купаючись у меду, для нас найлютіша мука.
Сила:
Шершень — се образ людей, котрі живуть крадіжкою чужого і народжені на те тільки, щоб їсти, пити і таке інше. А бджола — се символ мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться. Багато шершнів без пуття кажуть: нащо сей, до прикладу, студент учився, а нічого не має? Нащо, мовляв, учитися, коли не матимете достатку?.. Кажуть се незважаючи на слова Сіраха: «Веселість серця — життя для людини» — і не тямлять, що природжене діло є для неї найсолодша втіха. Погляньте на життя блаженної натури і навчітеся. Спитайте вашого хорта, коли він веселіший? — Тоді,— відповість вам,— коли полюю зайця.— Коли заєць смачніший? — Тоді,— відповість мисливець,-коли добре за ним полюю.
Погляньте на кота, що сидить перед вами, коли він куражніший? Тоді, коли всю ніч бродить або сидить біля нори, хоча, зловивши, й не їсть миші. Замкни в достатку бджолу, чи не помре з туги, в той час, коли можна їй літати по квітоносних лугах? Що гірше, ніж купатися в достатку і смертельно каратися без природженого діла? Немає гіршої муки, як хворіти думками, а хворіють думки, позбавляючись природженого діла. І немає більшої радості, аніж жити за покликанням. Солодка тут праця тілесна, терпіння тіла і сама смерть його тоді, бо душа, володарка людини, втішається природженим ділом. Або так жити, або мусиш умерти. Старий Катон чим мудрий і щасливий? Не достатком, не чином тим, що йде за натурою, як видно з Ціцеронової книжечки «Про старість»…

Але ж розкусити треба, що то значить-жити за натурою. Про се сказав древній Епікур таке: «Подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила неважким, а важке непотрібним».

Збільшити або зменшити шрифт тексту :

Твір роздум

Час летить швидко,немов секундна стрілка на годиннику, ось уже і 1947 рік . Недавно закінчилася Друга світова війна, але спогади про неї ще надто живі спогади про «коричневу чуму» — фашизм. Але чому тоді не було просто написати роман про війну, про її жертви? Навіщо така алегорія? Але роман Камю навіть глибший, ніж роман про «коричневу чуму». Чума — це не тільки жорстокість. Чума — це бездуховність, це безглуздість, це сліпий фанатизм. І найстрашніше те, що вона заразна. Будь-яка людина, що стосується її, відчуває її дихання, просто наближається до неї, ризикує заразитися. Але «Чума» — перш за все книга про тих, хто чинить опір, а не про тих, хто здався.

Зберегти в собі свій внутрішній стрижень за будь-яких обставин — ось засіб боротьби з Чумою. Лікар Ріє щодня поспішає до хворих, він усвідомлює, що кожен день може стати для нього останнім, він навіть усвідомлює, що всі його спроби врятувати хоч когось будуть марні. Для чого тоді все це? Але Ріє каже: «Для мене такі слова, як порятунок людини, звучать надто гучно. Мене цікавить здоров’я людини, в першу чергу здоров’я ». Адже колись він присягався допомагати людині. І тепер він просто виконує свій обов’язок.

Журналіст Рамбер чужий цьому місту. Він виявився там випадково. В іншому місці на нього чекає справжнє кохання і щастя. Він не розуміє, чому він повинен страждати і хоче як виїхати з міста. І коли така можливість з’являється, він залишається. Чому? А якби він поїхав, то перестав би бути Рамбером, гідним свого кохання, він став би також зачумленим, як і всі жителі міста.

Адже вони були «зачумлені» ще до того, як прийшла справжня Чума. Сірі вулиці, сірі будинки, сірі розваги, такі ж сірі душі у людей. Звичайний коло обов’язків кожного дня. «Місто без голубів, без дерев, без садів, де не почуєш ні ляскання крил, ні шелесту трави, — словом, без особливих прикмет». І люди там теж «без особливих прикмет», люди, мертві ще до того, як захворіли Чумою …

Але Чума жахлива не тільки тоді, коли вона сіє навколо трупи, найстрашніша вона, коли захоплює розум і серце людей. Таких, як Коттар, якому байдужі всі моральні цінності. Це про таких, як він, існує вислів «бенкет під час чуми». І Чума його не зачепила, адже він вже зачумлений.

Чума має багато проявів. І коли релігійні фанатики беруть зброю, намагаючись щось довести, вбивають безвинних людей — це Чума. І коли батько Панлю з пафосом, урочисто вимовляє: «Брати мої, до вас прийшло лихо, і ви заслуговуєте на нього! — Все більше запалюючись, запевняє: — Праведним нема чого боятися, але грішні справедливо тремтять від жаху », — це теж Чума, піднесення над усе ідеї сліпої віри. Але «людина — це не ідея», — каже Ріє. І Панлю з жахом переконується в цьому, коли бачить свою абстракцію в житті — смерть сина Отона. «У цього, сподіваюсь, не було гріхів», — кидає Ріє в обличчя Панлю.

І один Ріє Тарру теж це якось зрозумів. Він став проти безглуздя смертних вироків і вирішив боротися з суспільством, яке базується на цьому, з Чумою. Звичайно, його друзі теж виносять смертні вироки, але всі вони впевнені, що «ці кілька смертей необхідні, щоб побудувати світ, де нікого не вбивати». Знайомі слова … Адже Родіон Раскольников теж так вважав: «За одне життя — тисячі врятованих … Та й що значить на загальних вагах життя цієї жалюгідної старої? Не більше як життя воші … ». Так, але Тарр каже: «Якщо поступитися один раз, то де межа?». Хто її визначає? І взагалі, хто дав право одній людині засуджувати і вбивати іншу? Тарру гірко визнає, що «протягом років, як був, так і залишився зачумленим, а сам усіма силами душі вірив, що борюся з Чумою». Чи можна на крові та насильстві збудувати новий, чистий світ? Ні.

Чума — це зло, це ненависть. Тарру знає, що кожен носить її в собі, що не існує такої людини в світі, якій би вона не торкнулася. Чим більше людська ненависть, тим сильніше стає Чума. «Ця історія стосується однаково всіх нас,» — каже Рамбер. Прикро бути щасливим одному …

Кінець роману здається оптимістичним: Чума відступила, люди радіють, всі щасливі … Так, дійсно, Добро повинно перемагати. Але, глибоко осмисливши написане, можна помітити: Чума переможена, а просто якимось дивом вона відійшла, як звір, знесилений у боротьбі, концентруючи свої сили для того, щоб завдати нового удару. Вона харчується людською ненавистю і заздрістю, і щасливі люди на вулицях міста не знають того, що знає Ріє: «Мікроб чуми ніколи не вмирає, ніколи не зникає … він терпляче чекає свого часу і, можливо, прийде на горе і в повчання людям такий день, коли чума розбудить пацюків і пошле їх помирати на вулиці щасливого міста ». І єдиним виходом з цього, на думку Ріє, є внутрішній стрижень, що спонукає робити те, «що треба зробити і повинні робити все люди всупереч страху, всупереч особистим коливань, все люди …».

Але хто визначає межі цього «треба»? Цього не знає і Ріє …

Збільшити або зменшити шрифт тексту :