Твір на тему: "Як людина має ставитися до моральних основ свого життя?"

Збільшити або зменшити шрифт тексту :

Кожна історична епоха має певні характерні тільки їй риси. Сучасний світ і суспільство істотно відрізняються від того суспільства і світу, які існували раніше. Відмінний рівень моралі та її унікальний зміст також притаманні різним історичним періодам.

Згадуючи минулі епохи, варто сказати, що тоді моральність практично завжди була зв’язана з релігійними віруваннями і релігійністю людей. Моральний рівень розвитку людини не був високим, а тому не дозволяв їй творити добро і не здійснювати зла самостійно та без страху покарання після смерті надприродними силами. Саме тому для ефективного управління людьми використовувалися релігія і похідна від неї мораль.Але людина не стоїть на місці і постійно розвивається. Принципи християнства трансформувалися в норми законодавства країн, держави стали світськими, релігія відійшла на другий план, але моральність все ще залишається характерною для сучасного суспільства. Крім того, можна сказати, що сьогодні найголовнішою цінністю визнається не держава та її правителі, а людина та її права. Саме тому моральні цінності, які мають захищати свою країну насамперед, втрачають свою актуальність.

Одним із прикладів трансформації релігійних норм є філософська формалізація і поява «золотого правила моральності». Саме це правило можна називати однією з основних моральних цінностей сучасного суспільства. Золоте правило наказує людині ставитися до інших так, як вона хотіла б, щоб ставилися до неї самої. Це правило не тільки ввібрало в себе дуже багато християнських принципів, а й дало конкретний план дій кожній людині, яка хоче бути моральною та хоче робити світ навколо себе кращим, а суспільство справедливішим та чеснішим.Ще однією актуальною моральною цінністю є визнання рівності прав усіх людей. У часи монархій правитель завжди мав значно більші права, ніж звичайні піддані. Сьогодні ж всі громадяни країн повністю рівні і проявом моральності є визнання цього. При цьому обов’язково необхідно співвідносити свої дії з правами інших людей, необхідно використовувати свою свободу таким чином, щоб права інших не були порушені.

Завжди існували люди, які зовсім не мають моральних цінностей. В основі такої поведінки лежить відсутність нормального виховання з боку батьків, а також аморальне оточення такої людини. Необхідно розуміти, що вина такої людини у відсутності в неї моральних цінностей вкрай мала. Такій людині потрібна допомога, їй необхідно показати моральну поведінку і тим самим подати позитивний приклад. Тільки так можна побудувати істинно моральне суспільство в умовах сучасності.