Твір з англійської:Ukraine/Україна

Збільшити або зменшити шрифт тексту :

Ukraine is one of the largest countries of Eastern Europe. It occupies an area of 603 700 km2. Its territory stretches for 893 kilometres from north to south and for 1316 kilometres from east to west. It has state borders with Russia, Belarus and Moldova. It also borders on Poland, Slovakia, Hungary and Romania.In the south it is washed by the Black and the Azov Seas. The major rivers are the Dnieper, the Dniester, the Donets and others.

The major part of Ukraine is flat and only 5% of it is mountainous. The two mountainous areas in Ukraine are the Carpathians and the Crimean Mountains. The geographical position of Ukraine is very favourable because the country lies on the crossroads of the ways from Asia to Europe.

Ukraine has deposits of iron, manganese, coal, natural gas, oil and other mineral resources.
The main branches of industry are: coal and ore mining, iron and steel engineering, machine and ship building. Besides, Ukraine has always been an agrarian country. Traditionally crop-growing and cattlebreeding are being developed. The population of Ukraine is about 50 million people. The biggest cities are Kyiv, Kharkiv, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Odesa, Lviv, Mykolaiv and others.Ukraine has an ancient history. It has its own original culture and arts. The country is one of the members of the United Nations Organization (UNO) and participates in the work of many international organizations.

——————————-ПЕРЕКЛАД——————————-

Україна є однією з найбільших країн Східної Європи. Вона займає площу 603 700 км2. Її територія простягається на 893 кілометрів з півночі на південь і 1316 км зі сходу на захід. Це держава межує з Росією, Білоруссю і Молдовою. Вона також межує з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.На півдні вона омивається Чорним та Азовським морями. Головні річки — Дніпро, Дністер, Донець та інші.

Велика частина України є рівнинній, і тільки 5% припадає на гори. В Україні 2 гірських району — Карпати і Кримські гори.Географічне положення України є дуже сприятливим, так як країна знаходиться на перехресті шляхів з Азії в Європу.

В Україні є поклади заліза, марганцю, вугілля, природного газу, нафти та інших корисних копалин.Основні галузі промисловості: вугільна і гірничорудна, металургійна, виробництво техніки, машин і суднобудування. Крім того, Україна завжди була аграрною країною. Традиційні рослинництво і скотарство в даний час теж розвиваються.Населення України становить близько 50 мільйонів чоловік. Найбільші міста — Київ, Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Одеса, Львів, Миколаїв та інші. Україна має давню історію. Вона має свою власну самобутню культуру і мистецтво. Країна є одним з членів Організації Об’єднаних Націй (ООН) і бере участь в роботі багатьох міжнародних організацій.