Твір з англійської:American Symbols/Символи Америки

Збільшити або зменшити шрифт тексту :

The American flag is often called «The Stars and Stripes», it is also called «Old Glory». It represents the growth of the nation. It has 13 horizontal stripes,7 red and 6 white which stand for the original 13 states. In the top left hand corner there are 50 white stars on a blue background: one star for each state.

The national anthem of the United States is «The Star Spangled Banner». The words written during the Anglo-American war of 1812—1814 and set to the music of an old song. Every state has its own flag, its own emblem and its own anthem too.

The eagle became the national emblem of the country in 1782. It has an olive branch (a symbol of peace) and arrows (a symbol of strength). You can see the eagle on the back of a dolliar bill.The Statue of Liberty is the symbol of American democracy. It stands on Liberty Island in New York. It is one of the first things people see when they arrive in New York by sea. This National Monument was a present from France to the USA. France gave the statue to America in 1884 as a symbol of friendship. Liberty carries the torch of freedom — in her right hand. In her left hand she is holding a tablet with the inscription «July 4, 1776» — American Independence Day.

——————————-ПЕРЕКЛАД——————————-

Американський прапор часто називають «зірки і смуги», також іноді «стара слава». Він символізує розвиток нації. На ньому 13 горизонтальних смужок, з яких 7 — червоні, а 6 — білі, які представляють 13 первинних штатів. У верхньому лівому кутку розташовано 50 білих зірочок на блакитному тлі: кожна зірка позначає один штат.

Державний гімн Америки — це «всіяне зорями прапор». Слова його були написані під час англо- американської війни 1812-1814 рр. і покладені на мелодію однієї старої пісні. У кожного штату свій власний прапор, свій власний символ і свій власний гімн.Орел став національною емблемою країни в 1782 році. У нього є також оливкова гілочка (символ миру) і стріли (символ сили). Орла можна також побачити на зворотному боці долара.

Статуя Свободи — символ американської демократії. Вона стоїть на острові Свободи в Нью-Йорку. Коли люди приїжджають в Нью-Йорк морем, то перше, що вони бачать — це статуя Свободи. Цей пам’ятник США отримали в подарунок від Франції в 1884 р Франція піднесла пам’ятник Америці як символ дружби. У правій руці у Свободи — факел свободи. У лівій руці вона тримає табличку з написом «4 липня 1776 року» — День незалежності Америки.