Твір на тему:"Цінує розум вигуки прогресу, Душа скарби прадавні стереже."(Ліна Костенко)

Збільшити або зменшити шрифт тексту :

Чимало культурологів, письменників, поетів, художників та інших намагаються роздумувати над тим, куди ж врешті приведе нас такий фантастично пришвидше­ний прогрес. Якщо на початку XX століття в українських родинах навіть радіоприймач вважався річчю небуден­ною і надзвичайно рідкісною, то ще в 90-х роках минулого століття таким же рідкісним вважався Інтернет. Сьогодні практично у кожному домі, у кожній квартирі є не тільки те­левізор і комп’ютер, але й підключення до мережі Інтернет. За його допомогою ми без перебільшення поєднані з цілим світом, а також отримуємо величезні масиви потрібної і не дуже інформації.

У чому ж полягають позитивні й негативні аспекти не­баченого досі розвитку науки і техніки? З одного боку, про­грес дозволяє обмежити використання природних ресурсів. Адже, як відомо, ні нафта, ні природний газ, ні вода і ліс не е безмежними і колись-таки можуть закінчитися. Вчені стверджують, що науковці різних галузей сьогодні якраз і працюють над тим, як економніше використовувати енер­горесурси. Сьогодні вже не дивовижними здаються елект­ромобілі або автомобілі, які працюють на сонячній енергії. На Заході чимало жителів сіл переходять на автономне за­безпечення своїх будинків, установлюючи на дахах вели­чезні сонячні батареї. Чудово, хоча, як на мій погляд, дещо страшнувато, виглядають у країнах Європи повітряні вітря­ки, які також працюють для отримання природної енергії.

Розвиток науки і техніки сприяв і розвитку медици­ни. Сьогодні добре лікуються хвороби, які ще на почат­ку XX століття забирали тисячі людських життів. Сучасні хірурги роблять численні операції не за допомогою тради­ційного скальпеля, а за допомогою лазера, який мінімаль­но пошкоджує тканини, що, у свою чергу, в декілька разів зменшує кількість днів перебування хворого на лікарняно­му ліжку.
Однак незважаючи на такі, здавалося б, успіхи, люди хворіють на все нові й нові хвороби, які важко піддаються лікуванню. Чому ж так трапляється? На мою думку, голов­на причина цього полягає у тому, що людина, втрутившись у природу, порушила певний баланс. Отже, саме технічний прогрес призвів до розбалансування нашої планети.

Працюючи над удосконаленням окремих технічних но­винок, ми часто навіть не задумуємося, яку страшну роль вони можуть відіграти у нашому житті. Досить пригадати хоча б «службу» «мирного атому», який для людини виявися зовсім не мирним і в результаті Чорнобильської катастрофи призвів до страшних і зовсім непередбачуваних наслідків.

Розвиваючись технічно, людство вдосконалює і свою зброю, про яку колись давно як про нездійсненну мрію писа­ли письменники-фантасти.Я часто задумуюся над тим, ким хочу стати і ким стануть мої однокласники. Дехто мріє вивчитися і стати справжні­ми науковцями і працювати на благо науково-технічного прогресу. Однак особисто мені хотілося б, щоб люди більше задумували про такі вічні категорії, як Добро, Людяність, Любов, ніж про технічний розвиток, який, на мою думку, неодмінно призведе до знецінення між людських взаємин.