Твір на тему: "Моральні цінності сучасної молоді"

Збільшити або зменшити шрифт тексту : Життя як великий простір, неосяжна таємниця завжди будувалося на певних цінностях. І сучасне молоде покоління має свої ідеали, свої вподобання. Вчені вважають ХХІ століття періодом кризи моралі сучасної молоді. Чи справді це так?
Мабуть, немає нічого дорожчого для людини як рідний дім. На жаль, за даними соціологічних досліджень, близько 60% підлітків піднімають голос на своїх батьків, розмовляють з ними нецензурними словами, а близько 8% молоді навіть застосовували до батьків фізичну силу. Ці факти свідчать про те, що батьки для сучасної молоді не є для них авторитетом, а сімейно-родинні цінності втратили своє значення.

Існує так зване «золоте правило», тобто своєрідний поріг моральної зрілості. Воно зобов’язує застосовувати до власних вчинків ту саму мірку, якою міряємо діяння інших людей. Та чи виконує це правило молодь? Очевидно, що ні. Про це можна сказати, судячи з простих життєвих ситуацій: в транспорті рідко коли молодь поступається місцем старшим за віком пасажирам, мало хто тепер підійде до людини, котра себе погано почуває, запропонувавши їй свою допомогу. Та люди не народжуються такими, вони такими стають та живуть за правилами так званого « сучасного світу». Відтак, намагаються бути «крутими» — вживають у спілкуванні нецензурні слова, палять, вживають спиртне. Тобто роблять те, що суперечить поглядам і думкам старшого покоління та моральним засадам суспільства.

Упродовж століть людство виробило прийнятні форми співіснування, які базувалися на правилах і традиціях кожного народу, були зумовлені особливостями національної історії, ментальності, політичного устрою країни. Взагалі, українців здавна вважали великодушним, добрим та милосердним народом. А однією з рис вихованої та культурної людини, для котрої моральні цінності займають важливе місце в житті, є толерантність. Англійською – готовність бути терплячим, а отже, здатність терпіти щось або когось і бути стриманим і стійким. Та на жаль, принципи толерантності малозначимі для сучасного покоління, як і розуміння почуттів та переживань оточуючих людей, а переважають агресивність і нетерплячість.

Для кожного українця святими були символи його країни: калина, мова, вишитий рушник, золотий колосок, що тягнеться до неба. Все це і зараз повинно бути символами миру, згоди, доброти., милосердя, людяності. Але кожен третій сучасний українець не вважає, що це цінності, які потрібно берегти.
Соціологічні дослідження ціннісних орієнтацій студентської молоді останнього десятиріччя переконують, що зараз формується тип особистості, характерний для західного суспільства – особистості, яка насамперед цінує себе і вважає, що її діяльність, успіх у житті залежать саме від неї. З одного боку, це непогано, адже орієнтація на власні сили, розум, здібності при досягненні життєвих цілей вимагає роботи над собою, наполегливого оволодіння знаннями тощо. Утім найголовніше, щоб при виконанні цих завдань не формувалась людина-егоїст, яка зможе переступити через усе заради досягнення своєї мети.

Це є вагомим чинником для того, щоб обговорювати цю проблему. То ж кожен з нас повинен здійснити свій внесок для її вирішення. Не даремно говорять – якщо хочеш дізнатися майбутнє суспільства, то подивись на його молоде покоління. Сутність моральних цінностей не змінювалася від Конфуція до наших часів, лише відношення до них змінювалося та їх реалізація в житті. 

Наостанок зазначимо, що занепад моральних цінностей присутній не лише серед молоді, а в усьому суспільстві, тобто проблема моральних цінностей – це справа всього суспільства. І вирішувати її потрібно на рівні всього соціуму, але наголосимо на тому, що проблематика моральних цінностей серед молоді є найбільш важливою, бо саме на плечах молоді лежить відповідальність за наше майбутнє. Якщо цінності – це те, що людина вважає важливішим за все, то головні цінності кожної людини повинні бути такі: сім’я, свобода, праця, творчість, друзі, відповідальність, чесність, вихованість. На мою думку, головні цінності повинні формуватися в дитинстві та в сім’ї, бо коли ще як не в дитинстві закладати фундамент для подальшого становлення особистості. Отже, нам потрібно зробити все необхідне, щоб молодь прийшла до висновку, що такі цінності як сім’я, праця, творчість, друзі, відповідальність, чесність, вихованість – найголовніші! А моральна свідомість є найвищим вираженням розвитку людини, відтак, коли немає моральної свідомості, гуманізму кожної окремої людини, то й немає її розвитку, повного сформування особистості з її внутрішнім світом.