Твір на тему: "Образи природи у творчості М. Коцюбинського"

Збільшити або зменшити шрифт тексту :

Видатний український прозаїк на межі двох століть М. М. Коцюбинський оновив українську художню прозу і темами, і жанрами, і художніми засобами. Зображуючи життя українського народу в різних виявах, представляючи свою епоху й своє покоління у найхарактерніших вимірах, письменник вірив, що «мури темноти» розваляться, і на світі запанують правда й краса. Таким глибинним змістом наповнені вершинні зразки прози письменника: «Дорогою ціною», «Тіні забутих предків», «Fata morgana», новели «Intermezzo», «Цвіт яблуні».

Михайло Коцюбинський тонко відчував природу, вивчав фарби й кольори, бо вважав, що знання природи, її фарби «повинні приходити на допомогу слову».

У повісті «Fata morgana» сумна картина дощової осені схожа на такий же невеселий настрій Маланки та Андрія, всіх заробітчан, що «йдуть та йдуть, чорні, похилені, мокрі, нещасні, мов каліки-журавлі, що відбились від свого ключа, немов осінній дощ».

У повісті «Дорогою ціною» переважають чорний і червоний кольори, а природа виступає як діюча сила, що бере участь у розвитку сюжету. Пожежа в плавнях здавалася Соломії то червоними горами, то звіром-велетом, то вогняним морем. Вона розуміє своє безсилля перед стихією.

Велику роль відіграє пейзаж у відомій повісті «Тіні забутих предків». Одухотворений ліс, гори, Черемош – усе це створює казковий світ, на тлі якого та в якому розгортаються події твору. Чистою, природною красою овіяне кохання Івана й Марічки, від сил стихії гине Марічка, назавжди покидає цей світ, іде в казку Іван…

Але особливе місце займають картини природи в новелі «Imtermezzo». Пейзаж у творі відображає не лише красу природи, а й складний внутрішній світ героя, зміну його настроїв, думок, почувань. Пейзаж тут – це своєрідна лірична сповідь, виняткової краси пейзажна лірика, в якій, як сказав І. Франко, «якнайбільше живої крові і нервів» самого автора, і природа в новелі не статична, а динамічна – вся в русі й змінах настрою.

Пейзаж у Коцюбинського виграє особливими барвами. Це передусім пейзаж психологізований – той, який підсвітлює почуття й переживання: картина природи – це стан душі. І водночас це пейзаж кольоровий, музичний, в якому краса душі й краса природи становлять одне ціле, взаємодоповнюючи й взаємопоглиблюючи одне одного. Кольорові й музичні образи, ліричні тони й напівтони синтезуються у творчості письменника в дивовижні «перла краси», що є оздобою всієї української прози. Твори Коцюбинського, як незрівнянного майстра слова, що вивів українську прозу в низку світових шедеврів, дають нам велику не тільки психологічну, а й естетичну насолоду.