Україна — центральний образ лірики Є. Маланюка

Збільшити або зменшити шрифт тексту :  З Україною в серці. (Є. Маланюк 48 років прожив в еміграції — це життя поза Україною, але з нею в серці. Тому центральним образом його лірики є образ України — її доля, її історія.) 
 Україна в мріях і в творчості Євгена Маланюка. 
1. Болісне почуття розлуки з рідним краєм — головний мотив творчості поета-мислителя в еміграції. (Трагедія життя митця в еміграції в тому, що життя карало його самотою і ностальгічним болем за рідним краєм. Україна проходила в мріях, з’являлася у снах, в його поезії.) 
2. Маланюкова концепція України. (Образ України присутній практично в усіх віршах Є. Маланюка, бо, осмислюючи минуле і сучасне, поет посилається на історію України, на долю української нації. Складними переживаннями ліричного героя-вигнанця, болем за долю батьківщини сповнені твори митця: 

Так. Без Тебе повільна, нестямна загибель, 

Батьківщино моя, Батьківщино німа! 
Навіть гіркість в черствому щоденному хлібі 
Мстить, нагадуючи, що Тебе нема. 

Суть концепції історії України очима Є. Маланюка в тому, що митець постійно шукав відповіді на питання: чому Україна зазнала поразки? І пов’язував історію України із сконцентрованою символікою у пласті історії. Для поета Україна — Еллада Степова, Київ — Степова Александрія.) 

3. Аналіз триптиху «Батьківщина». (Триптих «Батьківщина» — це своєрідний екскурс в історію України через призму Степової Еллади, з глибин історії: 

Зелена Сіверщина — там вітри 

Гудуть тисячолітнім ладом Слова. 
Полками йдуть дружинники-бори, 
І пісня їх висока і соснова.) 

Є. Маланюку болить втрата державності, втрата тієї еллінської краси і сили, які були притаманні Україні княжої доби. Є. Маланюк був впевнений, що Україна зуміє вибороти собі незалежність, бо має це місце в історії. 

4. Аналіз поезії «Лист». (Болем, що йде із великого серця поета, сповнена поезія «Лист», в якій Є. Маланюк підкреслює, що без батьківщини людина не може бути цілком щасливою, без свого народу людина, ніби «безрадісний плід»: 

Та у муках ночей, під нещадними днями, 

За безкрилим триванням цих згублених літ 
Виростає ось мудрість, важка, наче камінь, — 
Одинокий безрадісний плід.) 

«Завершилася путь. Наче пісня — сувора і славна. Відпливає поет — залишає хвалу і хулу». 

(Є. Маланюк вірив у свій народ, у його здатність побудувати омріяну незалежну державу до останніх днів свого життя. Бо для Є. Маланюка Україна — це простір, степова неозорість, це краса і сила вільного духом народу.)