Викриття несправедливого судочинства в байці Л. Глібова «Щука»

Збільшити або зменшити шрифт тексту :

Українським Криловим називають найвидатнішого байкаря України Леоніда Глібова. У творах талановитий письменник викриває феодальне та буржуазне судочинство. Найвиразнішою є байка «Щука» — зразок сатири на панський суд.

Страшні злочини скоїла Щука: «Того заїла в смерть, другого обідрала». Отже, звинувачення цілком слушні, судді змушені жорстоко покарати «катюгу». Але стряпчий проголошує таку промову перед добренькими й плохенькими суддями, яка вимагала найжорстокішого вироку Щуці:

Щоб більше жаху їй завдать

І щоб усяк боявся так робити,—

У річці вражу Щуку утопити!

Таким чином, кара перетворилася на милість, і «Щуку кинули — у річку». Л. Глібов викрив несправедливий царський суд, який виправдовував багатих, жорстоких кривдників, хабарництво та кругову поруку чиновників.