Роман Курочка Переказ 7 клас — Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини

Сприймання на слух тексту учнями

    Прослухати уривок з оповідання Анатолія Дрофаня «Роман Курочка». Визначити тип мовлення тексту. Довести, що висловлювання поєднує два типи мовлення.

РОМАН КУРОЧКА

На крутому березі Дністра стоїть невелике село Берізки. У тих Берізках і живе учень п’ятого класу Роман Курочка. Хлопець він на вигляд не дуже показний: невисокий, худорлявий, кирпатий, з гарними темно-сірими очима. А русяве волосся на голові за літо так вигорає на сонці, що стає білим-білим. Груди і плечі вузькі.

Роман був найменшим у класі. Вийдуть учні на фізкультуру, вишикуються в одну лінію, плече до плеча, то Курочка найостанніший. А коли йдуть строєм, Микола Перегуда, що був у класі найвищим, озирнеться та насмішкувато й кине:

— Ей, Романе, ноги вище піднімай!

І весь клас так і зайдеться сміхом.

Узагалі той Перегуда не давав бідному Курочці спокою. Високий, здоровий, він, бувало, штовхне хлопця в плече:

— Ти, Романе, навіть не курочка, а справжнісіньке курча.

Роман мовчки зносив ті глузування Перегуди. Та й що міг сказати, коли на зріст він був якраз тому під руки. Тільки одного разу не втерпів, стиснув кулаки і тремтливим голосом сказав:

— Ну почекай, ми ще з тобою поквитаємось…— і, певно, в ту хвилину Романові дуже хотілося бути більшим і сильнішим за Перегуду.

Жили Роман з матір’ю на березі Дністра. Невелика їхня хата у садочку стояла над дорогою, а кінець городу спускався до самісінької води. І влітку, поки мати працює в колгоспі, хлопець усе біля річки: то рибу ловить, то ятери сушить, то весло струже або смолить свою плоскодонку. А то збере цілу ватагу таких хлопців, як сам, та все проводить з ними змагання.

І тут Роман виявився таким майстром, що випередити його ніхто не міг. Він так спритно вимахував руками і перебирав у воді ногами, що й справді був схожий на прудку рибину (За А. Дрофанем, 256 сл.).

Бесіда за змістом тексту

Ø     Визначити, про що розповідається в тексті. З’ясувати тему й основну думку висловлювання.

Ø     Назвати учасників мовленнєвої ситуації. Дати їм характеристику.

Ø     Чому Романа називали справжнім курчам?

Ø     Хто не давав бідному Курочці спокою?

Ø     У чому виявився Роман майстром?

Ø     Визначити мікротеми висловлювання. Скласти план.

Орієнтовний план

1. Роман Курочка — житель села Берізки.

2. Найменший у класі учень.

3. Глузування Перегуди.

4. Улітку все біля берега Дністра.

5. Спритність Романа.

Ø     Виділити в тексті опис.

Мовностилістичний аналіз тексту

Ø     Виділити в тексті опис Романа Курочки. (Невисокий на зріст, худорлявий, кирпатий, з гарними темно-сірими очима. А русяве волосся на голові за літо так вигорає на сонці, що стає білим-білим. Груди і плечі вузькі).

Ø     Дібрати синоніми до слова показний. (Видний, солідний, презентабельний, ставний, статечний, імпозантний).

Ø     На що був схожий Роман? (На прудку рибину).

Ø     Пояснити лексичне значення слова ятери. (Ятери — риболовче знаряддя у вигляді сітки, натягнутої на обручі, що їх установлюють на дні водойм).

Повторне читання тексту

Учні уточнюють, чи правильно вони запам’ятали послідовність розповіді, відзначають виражальні прийоми, використані автором в описі зовнішності людини.

ІV. Письмовий переказ тексту