Перший президент незалежної України — Михайло Грушевський

Збільшити або зменшити шрифт тексту :

Кожна історична постать нерозривно пов’язана зі своєю епохою. Михайло Сергійович Грушевський — перший президент України, найвидатніший історик і вчений, інтелектуал зі світовим ім’ям — жив і діяв на Україні. 

Народився він 17 вересня 1866 р. в м. Холм у сім’ї педагога-славіста. Походив із давньої (відомої з XVIII ст.) родини священиків Грушів. 
Доля відвела йому 34 роки життя. Усе своє життя він вів боротьбу за державність і ґрунтовно робив свою роботу — писав історію і водночас творив її, обіймаючи найвищі державні посади. 
Політичну діяльність Грушевський розпочав у Галичині, де 1899 р. став одним із засновників 
Української національно-демократичної партії. У роки першої російської революції багато часу проводив на Наддніпрянській Україні. У 1907 р. Грушевський організував і очолив Українське наукове товариство у Києві. У 1908 р., продовжуючи свою політичну діяльність, Грушевський став одним з ініціаторів створення і головою Товариства українських поступовців, яке об’єднало більшість українських партій та національно-громадських організацій. 
М. С. Грушевський — автор понад двох тисяч наукових праць: «Історія України — Русі», 

«Нарис історії українського народу», «Ілюстрована історія України», «Початки громадянства», «Історія української літератури»; також Михайло Грушевський — один із редакторів багатотомного видання документів «Джерела до історії України». Твори його намагалися будь-що вилучити з наукового обігу, а їхнього автора — з народної пам’яті. Відновлення української державності 1991 р. врятувало творчу спадщину М. Грушевського, висновки й передбачення якого, поза сумнівом, домінуватимуть і на межі XXI—XXII сторіч, поступово перетворюючись на ідейні засади та основу життя всього народу. 
Провідником у майбуття можна назвати наукову й політичну діяльність Михайло Грушевського, який, безперечно, є великим сином українського народу.