Мої сприйняття творчості Андрія Головка

Збільшити або зменшити шрифт тексту :

Глибоке враження справила на мене творчість видатного українського письменника Андрія Головка після знайомства з його неперевершеними творами та життєвим шляхом. Ця людина дуже цікава, бо наділена вона якимось своєрідним світоглядом, має свою точку зору, події у творах завжди зображує через призму свого сприйняття. Що ж впливало на формування світогляду письменника, як визначив він своє призначення митця? Великий вплив на формування характеру Андрія Головка мали батьки, що намагалися виховати дитину справжньою людиною, наділити її почуттям гідності, патріотизму. Допомагає розкрити зміст творчості Головка та зрозуміти її важливість роман «Бур’ян». У цьому творі на невеликій площині письменнику вдалося яскраво та правдиво зобразити становище українського села революційного періоду. Його головний герой Давид Мотузка, що постає перед нами як людина, чесна, смілива, з цілком сформованим характером, борець за сільську голоту, за поліпшення життя села. Ця людина свідомо протистоїть великому табору Матюхи та його прибічників, свідомо йде на загибель заради ідей. Він намагається підняти рівень свідомості селян, закликає їх до боротьби та праці. Він трохи не загинув, але йому вдалося досягти мети, бо зрадники були заарештовані, до влади прийшли справжні керівники. Досягти цього Давидові допомогли Ілько та Зінька — представники нового типу молоді на селі. Це свідчить про те, що не всі селяни забиті та невчені, серед них є ті, що здатні зробити село кращим, відбудувати його.

Читаючи цей твір, ми опиняємося у пореволюційному селі, відчуваємо скрутне становище селян, співчуваємо їм, засуджуємо Матюху та Сахновського за їх вчинки. Саме майстерність автора у зображенні подій, своєрідні художні та композиційні засоби, що використовує письменник, допомагають нам зрозуміти цей твір. Романом «Бур’ян» та іншим» видатними творами письменник вніс вагомий доробок у скарбницю української літератури.