"Місяченько круглоколий закрився хмарою…"

Збільшити або зменшити шрифт тексту :

Мiсяченько круглоколий закрився хмарою;
Чи так тобi зо мнов любо, як менi з тобою?
Ой лiсами, берегами бiлi снiги спали,
Очi моï сивенькiï сльозоньки залляли.
Вихор дикий, студененький лопотить гiлками,
Тяжко, тяжко мому серцю з сумними гадками.
Ой як тяжко, побратиме, тверд камiнь глодати,
Ой ще тяжче бездольному в свiтi пробувати.
В гробi сумно, в гробi тихо, сумрак студененький,
Ой як ляжу серед него, тогди я щасненький.